Monthly Archives: Tháng Chín 2022

Thùng đựng đá cắm trại: Khái niệm – Giá trị – Cách dùng

Thùng đựng đá cắm trại, mang theo trong những hoạt động ngoài trời. Được đánh giá là một món đồ cắm trại giúp chúng thoải mái mang theo thực phẩm tươi sống. Thức ăn được mang theo và chuẩn bị cho hoạt động nấu ăn cắm trại. Sau đó, thùng bảo ôn giữ lạnh sinh […]